Bezbariérové zázemí pro děti a mládež při ZŠ Riegrova 4, Svitavy

-
 

Dětské hřiště při ZŠ Riegrova Cílem projektu byla úprava a rozšíření sportovního zázemí v areálu ZŠ Riegrova a vybudování víceúčelového sportoviště s bezbariérovým přístupem. Úprava dosud nevyužívané a neudržované plochy v areálu školy napomáhá vyřešit nedostatek volně přístupných sportovišť v dané oblasti města a současně umožňuje dětem a mládeži s tělesným omezením zapojit se do vhodných sportovních aktivit.   

Příjemce Základní škola Svitavy, Riegrova 4
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00479
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. srpen 2009 až 31. květen 2010
Místo realizace Svitavy
Celkové způsobilé výdaje 10 500 740,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 713 184,49 Kč
Z toho dotace EU 8 925 628,99 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět