Braunův kraj II.

-
 

Kuks - Braunův kraj II. Jen tři prostá slova: Kuks – Braunův kraj. I když vyslovit je trvá jen pár vteřin, skrývá se za nimi spousta zajímavých aktivit, která zaberou mnohem víc času. V obci, která je proslavená především svým hospitálem, se díky evropským penězům podařilo přivést k životu i další cenné historické budovy. Jedněmi z nich jsou i bývalý lázeňský dům a Jeschkeho vila. První jmenovaný objekt kdysi sloužil jako oblíbená hospůdka U Prďoly. Díky evropským penězům se z chátrající stavby stal opět historický dům s moderním výstavním sálem a víceúčelovými multimediálními prostory. Nově tady vznikl i dětský koutek. Bývalá tovární vila v sobě pro změnu skrývá jednu „novinku“. Turisté tady najdou informační centrum, které doposud v Kuksu chybělo.   

Příjemce Revitalizace KUKS o.p.s.
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/24.01133
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 24
Doba realizace 1. červenec 2013 až 30. září 2014
Místo realizace Kuks
Celkové způsobilé výdaje 32 087 322,28 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 27 274 223,93 Kč
Z toho dotace EU 27 274 223,93 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Vyhlášený hostinec U Prďoly existoval v bývalém lázeňském domě už od 70. let. Své jméno dostal po provozovateli a výčepním v jednom, jemuž se přezdívalo Prďola.

 

Projekt získal v anketě Hvězdy Severovýchodu, v níž vybírala veřejnost trojici nejzdařilejších projektů realizovanách s podporou ROP Severovýchod, třetí místo

Zpět