Centrum 3D technologií

-
 

Centrum 3D technologií na Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové Centrum 3D technologií vzniklo v průběhu 2. pololetí školního roku 2014/2015 v prostorách hlavní budovy Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. Tvoří jej specializovaná učebna s výpočetní technikou pro pracovní skupinu 15 žáků, kteří pracují se speciálním CAD softwarem, profesionální 3D termoplastickou tiskárnou a statickým 3D scannerem. Vše mohlo být zrealizováno také díky dotaci z ROP Severovýchod. Jeden z pilířů moderní výuky na škole je právě postaven na práci s progresivními 3D technologiemi, tj. 3D tiskem, 3D skenováním, CNC obráběním, CAD/CAM konstruováním, přičemž tyto technologie představují nejrychleji se rozvíjející segmenty průmyslové výroby. V takto provázaném systému vzdělávání spojeném s praktickou výukou je poskytováno komplexní technické vzdělání, výrazně zvyšující konkurenceschopnost a dovednosti absolventů v mnoha odvětvích současně.  

Příjemce Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01320
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 30. leden 2015 až 30. duben 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 2 628 702,22 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 102 961,02 Kč
Z toho dotace EU 2 102 961,02 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Projekt navázal na již předchozí „Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva", který byl také podpořen evropskými penězi z ROP Severovýchod. Nová technologie 3D tisku a skenování, spolu s rozšířenou výukou CAD/CAM konstruování, je další přidanou hodnotou tohoto nového projektu. Celkově Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové díky spolufinancování EU z Evropských fondů pro regionální rozvoj disponuje unikátním komplexem nejmodernějších 3D technologií, poskytující tolik žádané kompetence pro žáky, respektive budoucí absolventy na trhu práce.

Zpět