Centrum 3D technologií

-
 

Centrum 3D technologií na Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové Centrum 3D technologií vzniklo v průběhu 2. pololetí školního roku 2014/2015 v prostorách hlavní budovy Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. Tvoří jej specializovaná učebna s výpočetní technikou pro pracovní skupinu 15 žáků, kteří pracují se speciálním CAD softwarem, profesionální 3D termoplastickou tiskárnou a statickým 3D scannerem. Vše mohlo být zrealizováno také díky dotaci z ROP Severovýchod. Jeden z pilířů moderní výuky na škole je právě postaven na práci s progresivními 3D technologiemi, tj. 3D tiskem, 3D skenováním, CNC obráběním, CAD/CAM konstruováním, přičemž tyto technologie představují nejrychleji se rozvíjející segmenty průmyslové výroby. V takto provázaném systému vzdělávání spojeném s praktickou výukou je poskytováno komplexní technické vzdělání, výrazně zvyšující konkurenceschopnost a dovednosti absolventů v mnoha odvětvích současně.  

Příjemce Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01320
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 30. leden 2015 až 30. duben 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 2 628 702,22 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 102 961,02 Kč
Z toho dotace EU 2 102 961,02 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Jan Opitz
Adresa sídla: 17. listopadu 1202/1, 50003 Hradec Králové
E-mail: jan.opitz@hnn_cz
Telefon: 494 946 013
WWW: http://www.hnn.cz

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Projekt navázal na již předchozí „Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva", který byl také podpořen evropskými penězi z ROP Severovýchod. Nová technologie 3D tisku a skenování, spolu s rozšířenou výukou CAD/CAM konstruování, je další přidanou hodnotou tohoto nového projektu. Celkově Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové díky spolufinancování EU z Evropských fondů pro regionální rozvoj disponuje unikátním komplexem nejmodernějších 3D technologií, poskytující tolik žádané kompetence pro žáky, respektive budoucí absolventy na trhu práce.

Zpět