Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady

-
 

Prostory pro vzdělávání, aktivní trávení volného času a relaxaci nabízí nově vybudované Centrum aktivního odpočinku v lokalitě Lidových sadů v Liberci. Díky podpoře z ROP Severovýchod byla obnovena historická oblast v centru krajského města a došlo k rozšíření nabídky o vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost. Samotné centrum i přilehlé zahrady jsou bezbariérově přístupné.  

Příjemce STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01203
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 30. září 2013 až 30. listopad 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 83 682 669,09 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 71 130 268,67 Kč
Z toho dotace EU 71 130 268,67 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZajímavosti projektu

ceskenoviny.cz; 18. 9. 2014: Liberecká ZOO má po 37 letech vchod na jiném místě

aktualita ke slavnostnímu otevření projektu

Zpět