Centrum bez bariér v Nové Pace

-
 

Společnost Život bez bariér nechtěla o myšlence integrace postižených lidí mezi ty zdravé jen snít, ale proměnit ji ve skutečnost. To se jí také povedlo. Rekonstrukcí bývalé administrativní a hospodářské budovy paulánského kláštera vzniklo Centrum bez bariér pro zdravotně postižené a seniory, které v Nové Pace chybělo. Je to místo, jenž se nachází v nádherné klidové zóně nedaleko centra města, v areálu, který je nejen určen pro pořádání různých koncertů, festivalů, trhů či oslav, ale také k odpočinku a relaxaci.  Centrum s vým klientům dnes nabízí sociální rehabilitaci a poradenství, osobní asistenci, chráněné bydlení a denní stacionář, půjčuje také kompenzační pomůcky. Vzniklo tak místo komplexních sociálních služeb poskytovaných zdravotně postiženým a seniorům.   

Příjemce Život bez bariér, o.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00484
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 8. leden 2010 až 30. červen 2011
Místo realizace Nová Paka
Celkové způsobilé výdaje 29 942 064,80 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 27 696 409,93 Kč
Z toho dotace EU 25 450 755,07 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Centrum bez bariér se stalo prvním místem v Nové Pace, kde se odehrává v pravém smyslu „integrace zdravotně postižených do společnosti“. Postižení lidé se tady mohou setkávat s těmi bez postižení. 

Zpět