Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

-
 

Polička je rodištěm hudebního génia, Bohuslava Martinů. Město vlastní jedinečnou sbírku skladatelových rukopisných partitur, korespondence a dalších věcí. Zastaralé prostory muzea rozšířila interaktivní expozice, připomínající skladatelův odkaz. Vznikly zde prostory vhodné ke konání kulturních a společenských akcí, odpočinkové zóny a nový depozitář pro ochranu originálních sbírek se zázemím pro badatele. Došlo také na instalaci skla z Horácka a Poličska.  

Příjemce MĚSTO POLIČKA
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00047
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. říjen 2008 až 3. listopad 2010
Místo realizace Polička
Celkové způsobilé výdaje 23 601 383,71 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 21 831 279,45 Kč
Z toho dotace EU 20 061 175,71 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět