Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu

-
 

Vytvořením centra odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu byl zcela využit potenciál střední školy, která garantuje kvalitu počátečního a dalšího vzdělávání se zaměřením na progresivní metody a technologie. Prostřednictvím projektu došlo k vytvoření materiálních podmínek pro kvalitní odbornou a praktickou výuku žáků. Rekonstrukcí objektu situovaného v sousedství již stávajících školních dílen byl vytvořen jednotný funkční celek využívaný v oblasti automobilového průmyslu a dopravy. Ve spolupráci s partnerskými firmami byly vytvořené dílny a odborné učebny postupně vybavovány nejmodernější technikou a technologiemi. Nadstandardní podmínky využivají nejen žáci vlastní ale i partnerských škol.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00509
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 15. květen 2010 až 1. červenec 2011
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 33 005 814,98 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 30 530 378,21 Kč
Z toho dotace EU 28 054 942,13 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět