Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl

-
 

Znalosti a zkušenosti na soudobé úrovni, lepší spolupráce s firmami a tím i snazší uplatnění v praxi. Tři věci se společným jmenovatelem. Tím je centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl, které vzniklo při Integrované střední škole v Nové Pace. Díky evropským penězům mohla být budova kompletně zrekonstruována a v nástavbě přibýt nová aula a učebny. Ty dnes plně slouží studentům strojírenských a elektrotechnických oborů. Na moderních CNC strojích a dalším zařízení získávají praxi, kterou by jinak získávali dost obtížně. Hned při škole tak mají možnost osvojit si dovednosti, které jim pak pomohou při hledání zaměstnání.     

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01123
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. duben 2011 až 31. prosinec 2011
Místo realizace Nová Paka
Celkové způsobilé výdaje 12 497 718,13 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 10 623 060,40 Kč
Z toho dotace EU 10 623 060,40 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět