Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva

-
 

Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva na SUPŠ HNN Hradec Králové Vytvořením centra odborného vzdělávání se využil a rozšířil potenciál Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové, která garantuje kvalitu procesu počátečního i celoživotního vzdělávání se zaměřením na uměleckořemeslné obory v rámci dřevozpracujícího průmyslu. Po rekonstrukci prostor v Brněnské ulici v Hradci Králové a následném vybavení nejmodernějšími stroji, jako je pětiosé CNC frézovací centrum na dřevo (včetně příslušenství), CNC soustruh na dřevo a CNC gravírovací laserový stroj se zlepšily podmínky výuky.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01122
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 27. únor 2012 až 31. prosinec 2012
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 14 470 619,21 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 300 026,32 Kč
Z toho dotace EU 12 300 026,32 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět