Centrum odborného vzdělávání v lesnictví

-
 

Centrum v lesnictví Devět odborných učeben, přednáškový sál, dvě jednací místnosti, odborná studovna, čtyři místnosti pro přípravu pedagogů, simulátor s technickou místností, šatna a další zázemí. To vše využívají od školního roku 2012/2013 studenti na České lesnické akademii v Trutnově a spolu s nimi také úřady práce, vlastníci lesů či zaměstnavatelé lesníků. Nové Centrum odborného vzdělávání v lesnictví se stalo v pořadí již několikátým specializovaným pracovištěm zřízeným Královéhradeckým krajem při vytipovaných středních školách. Díky moderním technologiím mají studenti škol větší šanci na následné uplatnění v oboru a zároveň lesníci a další pracovníci v zemědělství se mohou i nadále vzdělávat. To, že centrum má výsledky a chce se dál rozvíjet, potvrzuje druhý z realizovaných projektů na vybavení simulátory harvestorových technologií. I na něj získala škola evropské peníze.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00515
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 21. červen 2010 až 30. květen 2011
Místo realizace
Celkové způsobilé výdaje 35 825 385,12 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 33 138 480,84 Kč
Z toho dotace EU 30 451 576,99 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZajímavosti projektu

Výstavba Centra odborného vzdělávání v lesnictví byla součástí projektu na vybudování čtyř vzdělávacích center v regionu. Královéhradecký kraj na něj získal z fondů Evropské unie 125 milionů korun.

Zpět