Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví

-
 

Vytvořením Centra odborného vzdělávání ve stavebnictví byl zcela využit potenciál Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela v Náchodě. Prostřednictvím projektu tak byly vytvořeny materiální podmínky pro kvalitní odbornou a praktickou výuku žáků, které podpořilo také zavedení nových školních vzdělávacích programů. Díky evropským penězům mohla být zrekonstruována budova školy, v níž centrum vzniklo a pořízeno bylo také kompletní vybavení. Nově tak začaly sloužit odborné učebny pro obory vzdělávání ve stavebnictví, laboratoř materiálového inženýrství, učebna stavební fyziky, přednášková místnost, místnosti pro přípravu odborných pedagogických pracovníků, zázemí pro odborné učebny, sociální zázemí a další technické zázemí nezbytné pro provoz centra. Jeho vznik navíc přispěl k celoživotnímu vzdělávání ve stavebních oborech, které jsou na trhu práce nedostatkové a velmi žádané ze strany zaměstnavatelů. Nadstandardní podmínky nyní využívají nejenom vlastní žáci školy, ale také ostatní z partnerských škol, dospělí při celoživotním vzdělávání a další odborní pracovníci.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00510
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 15. květen 2010 až 24. říjen 2011
Místo realizace Náchod
Celkové způsobilé výdaje 24 290 028,81 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 468 275,89 Kč
Z toho dotace EU 20 646 523,79 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět