Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE

-
 

Cílem projektu Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE bylo a stále je vytvoření moderní infrastruktury v oblasti vzdělávání a celoživotního učení na SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové. V rámci projektu tak došlo k vytvoření zázemí pro činnost centra pro obory strojírenství, využití alternativních zdrojů energie a environmentální laboratoře ke zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání technického směru podle potřeb podniků v Královéhradeckém. Centrum navíc přispělo ke zkvalitnění podmínek nejen pro výuku žáků, ale rovněž i pro celoživotní vzdělávání a to zejména ve strojírenských oborech, které jsou na trhu práce nedostatkové a jejichž rozvoj je pro kraj prioritní. Díky evropským prostředkům došlo k vybudování nástavby školy, v níž vznikly odborné učebny a také laboratoře pro měření mechatroniky a modelování procesů řízení pro OZE anebo pro elektrotechnické měření. Dále byly zřízeny odborná knihovna, ateliér kreslení a modelování, jednací místnost centra i nutné technické zázemí.    

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00470
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 15. květen 2010 až 25. červen 2011
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 22 523 466,94 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 834 206,62 Kč
Z toho dotace EU 19 144 946,62 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět