Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením HK - Věkoše

-
 

Ještě v dobách bývalého sportovního areálu Bavlna sídlilo tehdy Centrum zdravotně postižených Královéhradeckého kraje v malých dřevěných domcích, které byly součástí komplexu. Poté našlo dočasné útočiště v bývalém ústavu hluchoněmých a dnes má své zbrusu nové sídlo. Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením se nyní pyšní novou budovou v hradecké části Věkoše. K opravě a přístavbě přispěla více než 42milionové dotace z ROP Severovýchod. Do projektu, který patří k těm posledním, jež vznikají s pomocí dotací z ROP Severovýchod, bylo zapojeno nejen samotné centrum, ale především také město Hradec Králové a Královéhradecký kraj, jehož příspěvkovou organizací centrum je. Díky této spolupráci dnes mají hendikepovaní obyvatelé města a širokého okolí místo, kde se mohou potkávat, společně sportovat, vzdělávat se anebo trávit volný čas. Lidé s duševním onemocněním tady zase najdou řadu terapií a dalších činností.  

Příjemce Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01375
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 1. červenec 2014 až 1. srpen 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 40 665 330,58 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 40 665 330,58 Kč
Z toho dotace EU 40 665 330,58 Kč

Fotogalerie
Zpět