Centrum pro včasnou diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních chorob v podorlické oblasti

-
 

Projekt přispěl k zavedení moderních zdravotnických technologií, které nahradily stávající vybavení Orlickoústecké nemocnice. Přístroje nové generace výrazně zvýšily kvalitu poskytované péče s ohledem na bezpečnost a efektivitu. Projekt je impulsem k rozvíjení systému včasné prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních chorob v podorlickém regionu.  

Příjemce Orlickoústecká nemocnice, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00116
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. leden 2009 až 28. únor 2009
Místo realizace Ústí nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 24 993 900,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 23 119 356,57 Kč
Z toho dotace EU 21 244 814,15 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět