Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto

-
 

Centrum sociálních služeb ve Vysokém Mýtě Centrum slouží jako zázemí pro poskytování sociálních služeb a další činnosti neziskových organizací v oblasti sociální péče a vzdělávání. Nabízí například zázemí pro denní stacionář pro osoby s mentálním a tělesným postižením, chráněnou dílnu pro osoby s mentálním postižením, chráněné bydlení pro osoby s mentálním a tělesným postižením, krizové (azylové) ubytování pro osoby ohrožené domácím násilím, speciálně pedagogické centrum Svítání, pedagogicko-psychologickou poradnu aj.  

Příjemce Město Vysoké Mýto
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00329
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 5. leden 2009 až 31. srpen 2010
Místo realizace Vysoké Mýto
Celkové způsobilé výdaje 56 013 275,84 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 51 812 279,39 Kč
Z toho dotace EU 47 611 283,76 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět