Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"

-
 

Muzeum krajky ve Vamberku Sídlí ve stejné budově, a přesto to není stejné muzeum. Vamberecké muzeum krajky dostalo díky dotaci více než 25,8 milionů korun z Regionálního operačního programu Severovýchod zcela novou tvář. Přestože na první pohled je znát opravená fasáda domu na náměstí, největší poklady a změny se skrývají uvnitř. Budova prošla celkovou rekonstrukcí a modernizací od sklepa až po střechu. Má novou fasádu a přistavěná šachta výtahu pro imobilní občany je citlivě přizpůsobena původnímu vzhledu budovy.  Přestože si modernizace muzea vyžádala řadu vnitřních stavebních úprav, získala budova dobovou atmosféru i zevnitř.   „Byly zrenovovány dřevěné podlahy, zrekonstruována původní dlažba na chodbách a osazeny původní řezbované dveře.  Výrazně se změnila expozice muzea. Nejen tím, že výstavní plocha se rozšířila o celé další podlaží budovy. Nové jsou vitríny a nechybí ani audiovizuální technika, která nám pomáhá k tomu, aby expozice zaujala návštěvníky všech věkových kategorií,“ láká Marie Hulcová, vedoucí muzea.   

Příjemce Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00801
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 31. leden 2012 až 15. prosinec 2013
Místo realizace Vamberk
Celkové způsobilé výdaje 27 945 041,75 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 25 849 163,57 Kč
Z toho dotace EU 23 753 285,44 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

V expozici, která seznamuje návštěvníky s bohatstvím lidového krajkářství i díly českých výtvarnic, je unikátních exponátů řada. Patří k nim i rozměrné paličkované tapiserie a originálně řešené krajkové oděvy ze souborů, které na světových výstavách v Bruselu roku 1958 a Montrealu v roce 1967 reprezentovaly české umění a kulturu národa.

Zpět