Centrum Vlasty Buriana

-
 

Výstavba multifunkční pětipatrové budovy vytvořila prostor v blízkosti rodného domu Vlasty Buriana k provozování volnočasových aktivit blízkých osobě Vlasty Buriana. Klubové bezbariérové centrum nabídne připomínku filmové a divadelní tvorby, vytváří prostor k volnočasovým aktivitám spojených s osobností "krále komiků" a setkávání jeho příznivců. Centrum má mj. za cíl zabývat se způsoby a implementovat myšlení a životní styl "krále komiků" do dnešní uspěchané doby s důrazem na minimalizaci negativních vlivů na dnešní život, slušné chování, etiketu a gentlemanství.  

Příjemce Společnost Vlasty Buriana o.p.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01338
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. březen 2013 až 30. srpen 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 13 960 765,83 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 11 866 650,95 Kč
Z toho dotace EU 11 866 650,95 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět