Českomoravské pomezí hraje všemi barvami - propagační a koordinační kampaň turistické oblasti

-
 

Projekt sledoval prostřednictvím propagace Českomoravského pomezí přilákání turistů do této lokality. Marketingové aktivity se zaměřily jak na návštěvníky (současné i potenciální), tak na zprostředkovatele služeb (cestovní kanceláře, agentury) a zástupce médií.  

Příjemce Českomoravské pomezí
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00359
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. září 2008 až 31. srpen 2010
Místo realizace Litomyšl
Celkové způsobilé výdaje 3 923 725,79 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 629 446,35 Kč
Z toho dotace EU 3 335 166,92 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět