Českomoravské pomezí - "Navlékněte si svůj náhrdelník zážitků"

-
 

Předmětem projektu byla propagace a marketingová podpora Českomoravského pomezí spočívající ve vytvoření efektivních nástrojů marketingové komunikace s cílovými skupinami, které mají inovační charakter a zároveň využívají prověřené a tradiční marketingové metody. Kromě konvenčních a osvědčených propagačních nástrojů byla součástí aktivit projektu např. i propagace formou interaktivní aplikace pro mobilní telefony. Jde o zajímavou alternativu propagace památek v zábavné i naučné formě, dostupné široké veřejnosti. Podstatou projektu je snaha o zvýšení povědomí o turistické oblasti, zvýšení její návštěvnosti a o prodloužení pobytu návštěvníků a oslovení nových potencionálních návštěvníků. Aktivity byly zvoleny na základě "best practices" v oblasti marketingu cestovního ruchu a zejména vlastních zkušeností a průzkumů.   

Příjemce Českomoravské pomezí
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/37.01344
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 37
Doba realizace 1. květen 2014 až 29. září 2015
Místo realizace
Celkové způsobilé výdaje 6 718 285,36 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 718 285,36 Kč
Z toho dotace EU 6 718 285,36 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět