Českomoravské pomezí - pět barevných světů

-
 

Projekt měl dva hlavní cíle: prodloužit pobyt stávajících návštěvníků a oslovit nové turisty, k čemuž posloužily inspirativní programy či nový slevový systém. K propagaci využili realizátoři sociální sítě a animované filmové spoty šířené na YouTube. Dále bylo připraveno prezentační DVD s fotografiemi, spoty a dalšími informacemi k použití pro novináře a cestovní kanceláře. Stranou nezůstala ani propagace na veletrzích a dalších podobných setkáních. Kampaň byla podpořena také výrobou informačních mobilních cedulí.  

Příjemce Českomoravské pomezí
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00854
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. září 2010 až 30. září 2013
Místo realizace Litomyšl
Celkové způsobilé výdaje 4 583 078,98 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 239 348,05 Kč
Z toho dotace EU 3 895 617,13 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Českomoravské pomezí obdrželo za svou kampaň řadu prestižních ocenění. Dočtete se o nich v tiskových zprávách:

Českomoravské pomezí - Tour Region Film

Českomoravské pomezí - Velká cena cestovního ruchu

Spoty vytvořené v rámci projektu jsou ke zhlédnutí na Youtube.

Zpět