Český ráj - nové trendy v cestovním ruchu

-
 

Český ráj bez bariér, mobilní průvodce Českým rájem, tipy na výlety, zajímavé pohádky a povídky o Českém ráji a další zajímavosti z této oblasti propagovalo v rámci projektu Sdružení Český ráj široké veřejnosti.  

Příjemce Sdružení Český ráj
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/37.01350
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 37
Doba realizace 1. červenec 2014 až 30. září 2015
Místo realizace Turnov
Celkové způsobilé výdaje 2 194 938,42 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 194 938,42 Kč
Z toho dotace EU 2 194 938,42 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět