Cesta k uplatnění na současném trhu práce - praktická znalost obrábění CNC technologií

-
 

Výsledky projektu jsou určeny žákům tříletého učebního oboru Obráběč kovů, čtyřletého maturitního oboru Strojírenství a studentům vyšší odborné školy oboru Strojírenství s využitím CAD a CAM naší školy. Projekt vytvořil takové technické zázemí, které umožní posílení praktické složky výuky, iniciuje vyšší zapojení firem a zaměstnavatelů do výuky a upraví výuku tak, aby žáci získali konkrétní praktické zkušenosti požadované od zaměstnavatelů.  

Příjemce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/05.00384
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 05
Doba realizace 13. duben 2009 až 11. září 2009
Místo realizace Jičín
Celkové způsobilé výdaje 2 493 029,08 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 293 516,08 Kč
Z toho dotace EU 2 107 555,55 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět