Cesta od renesance k baroku

-
 

Brána času v Moravské Třebové V Moravské Třebové na vás čeká nová historicko-naučná stezka v délce 1,5 km, která mapuje cestu od renesančního jádra k baroknímu vrcholu nad městem. V rámci projektu bylo revitalizováno sedm památkově chráněných objektů včetně zámku, zámecké zahrady, dvou kaplí nebo hradeb. Nově byla vybudována vstupní brána v podobě prostorové skulptury postavená podle návrhu architektky Markéty Veselé. Vnitřní prostor brány tvoří časová osa významných dat v historii města. Venkovní pravoúhlý tvar vstupní brány střídá v jejím interiéru dynamická křivka. Tyto použité linie naznačují posun uměleckého jazyka a myšlení od přímější kresby renesance k zaobleným tvarům baroka. Součástí projektu bylo také vytvoření naučných publikací, informačních kiosků, filmů, spotů a 3D digitálního modelu.  

Příjemce Město Moravská Třebová
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.01012
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. srpen 2010 až 30. červen 2015
Místo realizace Moravská Třebová
Celkové způsobilé výdaje 33 824 531,54 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 31 287 691,25 Kč
Z toho dotace EU 28 750 851,42 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Fotogalerie


Zpět