Chotyně, mosty ev.č. 2715- 4 a ev.č.2711-5

-
 

Chotyně most 2715-4 Mosty se nacházejí na komunikacích II. třídy obce Chotyně (II/2715-4, II/2711-5), jež zajišťují dopravní obslužnost pro místní obyvatele i pro návštěvníky hradu Grabštejn. Obec leží u hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou a má proto vliv i na příhraniční dopravní dostupnost. Mosty využívá také těžká nákladní doprava z nedaleké pískovny. Rekonstrukce si vyžádala výměnu ložisek, sanaci betonových ploch konstrukce, také se odstranila kolizní místa a zvýšila se nosnost mostů.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00028
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. duben 2008 až 31. říjen 2008
Místo realizace Chotyně
Celkové způsobilé výdaje 10 061 393,08 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 306 787,98 Kč
Z toho dotace EU 8 552 183,55 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět