Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku

-
 

V rámci projektu probíhaly následující aktivity: presstripy, prezentace v českých centrech, inzerce a prezentace v médiích, výroba reklamních předmětů, aktualizace a doplnění fotobanky, aktualizace DVD a elektronické vizitky, zpracování studie na tvorbu informačního systému kraje, účast na zahraničních veletrzích, infovláček, propagační brožury, prezentace Královéhradeckého kraje v rámci předsednictví ČR Radě EU.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00089
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. květen 2008 až 31. říjen 2010
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 20 363 204,56 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 18 835 963,93 Kč
Z toho dotace EU 17 308 723,62 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět