Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II

-
 

Předmětem projektu byla prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku v tuzemsku a zahraniční. Jednalo se o následující aktivity:  realizace společného datového skladu a informačního systému Královéhradeckého kraje, zacílení propagace atraktivit cestovního ruchu na zahraniční klientelu, reprezentativní publikace o kraji, účast na tuzemských veletrzích, mediální kampaň, statistická šetření a monitoring, setkání pracovníků informačních center, zpracování marketingové strategie Královéhradeckého karaje pro roky 2011 - 2013 z pohledu cestovního ruchu, zpracování mapy pro handicapované návštěvníky, zhotovení propagačních předmětů, zrpovoznění výstavního systému a uspořádání prezentační akce - život a dílo Františka Kupky aj.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00861
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. srpen 2010 až 31. březen 2014
Místo realizace Královéhradecký kraj
Celkové způsobilé výdaje 14 371 875,05 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 13 293 984,42 Kč
Z toho dotace EU 12 216 093,79 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět