Číslicově řízené stroje pro praktické vyučování a další vzdělávání

-
 

Díky dotaci byly pořízeny nové CNC obráběcí a frézovací stroje a vstřikovací lis pro Střední školu strojní, stavební a dopravní v Liberci. Přístroje využívají zejména studenti  oboru mechanik seřizovač.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01209
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 30. listopad 2013 až 10. leden 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 4 173 867,15 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 547 787,06 Kč
Z toho dotace EU 3 547 787,06 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zajímavosti projektu

Internetové stránky školy: http://www.sslbc.cz/

Zpět