Cyklostezka Bezpráví - Choceň

-
 

Nová cyklostezka propojila města Ústí nad Orlicí a Choceň. Měří deset kilometrů, na cestě je jedno odpočívadlo, 600 metrů velmi frekventovaného úseku u Brandýsa nad Orlicí je osvětleno. Úsek propojil 45 kilometrů cyklostezek v druhém nejlidnatějším okrese Pardubického kraje. Nová trasa zvýšila bezpečnost cyklistů a naopak se snížil počet dopravních nehod. Kromě toho dostala zelenou šetrná ekologická doprava.  

Příjemce REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00410
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 1. březen 2009 až 2. březen 2010
Místo realizace Bezpráví, Sudislav nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 23 160 155,80 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 17 138 514,89 Kč
Z toho dotace EU 15 748 986,64 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět