Cyklostezka Chrudim-Pardubice, část Chrudim-Medlešice

-
 

cyklostezka Chrudim-Medlešice Část plánované stezky, která bezpečně provede cyklisty z Chrudimi do Pardubic, byla v úseku mezi Chrudimí a obcí Medlešice vybudována s podporou ROP Severovýchod. Stezka je po celé délce osvětlena a její okolí osázeno zelení. Trasu, která končila na okraji města, prodloužili chrudimští až k prvním domům. Novou komunikaci oceňují nejen příznivci kol a in-line bruslí, ale využívají ji také obyvatelé regionu při dojíždění za prací či do škol.  

Příjemce Město Chrudim
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00409
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 1. květen 2009 až 30. listopad 2009
Místo realizace Chrudim
Celkové způsobilé výdaje 9 580 632,04 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 862 084,63 Kč
Z toho dotace EU 8 143 537,23 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět