Cyklostezka Lázně Kundratice - Lesní Domky (město Osečná)

-
 

Využití cyklostezky je široké V Podještědí se postavila nová cyklostezka, jež vede z Lesních Domků až do Lázní Kundratice. Jezdí po ní obyvatelé Osečné do zaměstnání a  škol. Je také ideálním místem pro cyklovýlety v Euroregionu Nisa a MAS Podralsko. Cyklostezka rovněž přispěla ke zvýšení bezpečnosti provozu. Dříve se totiž musela k jízdě na kole využívat komunikace třetí třídy. Stezka tak oddělila cyklistickou a silniční dopravu.  

Příjemce Město Osečná
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00417
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 17. říjen 2008 až 30. listopad 2008
Místo realizace Osečná
Celkové způsobilé výdaje 5 601 369,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 181 266,01 Kč
Z toho dotace EU 4 761 163,36 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět