Cyklostezka Varhany - III. etapa

-
 

Město Česká Lípa s Panskou skálou u Kamenického Šenova spojuje nová cyklostezka Varhany - III. etapa. Ta vznikla v místě, kde do 70. let minulého století vedla železniční trať. Závěrečná třetí etapa představovala délku 8,45 kilometru, z toho 7,9 kilometru je zcela nově vystavena a 0,55 využila místní komunikace.  

Příjemce Svazek obcí - Cyklostezka Varhany
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00907
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. říjen 2011 až 31. říjen 2013
Místo realizace Česká Lípa, Kamenický Šenov
Celkové způsobilé výdaje 20 788 366,35 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 19 229 238,45 Kč
Z toho dotace EU 17 670 111,01 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět