Cyklostezka Žamberk - Letohrad

-
 

Cyklostezka Žamberk - Letohrad Vybudováním cyklostezky na trase Žamberk – Letohrad se zvýšila bezpečnost silničního provozu a plynulost dopravy na přibližně sedmikilometrovém velmi frekventovaném úseku silnice II. třídy. Nová stezka, která provází cyklisty a bruslaře ze Žamberka přes Lukavici do Letohradu, měří necelých pět kilometrů a rozšiřuje dlouhodobě budovanou síť cyklostezek v Pardubickém kraji.  

Příjemce Sdružení obcí Orlicko
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00406
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 1. duben 2009 až 30. duben 2010
Místo realizace Žamberk
Celkové způsobilé výdaje 35 690 842,78 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 25 122 505,60 Kč
Z toho dotace EU 23 085 694,98 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět