Cyklostezka Žamberk - Líšnice

-
 

Cyklostezka Žamberk - Líšnice Vybudovaná cyklostezka propojuje Žamberk s blízkou obcí Líšnice, tedy místa, mezi nimiž pravidelně cestuje velké množství obyvatel. Přínosem projektu je vznik mnohem bezpečnější trasy pro cyklisty oproti původní trase po nejvíce frekventované silnici na Orlicku. V rámci projektu byla vybudována cyklostezka o délce téměř 2 km a šířce 3 m, se dvěmi jednoduchými odpočívadly včetně nového dopravního značení. Projekt tak navázal na dlouhodobě budovanou síť cyklostezek v Pardubickém kraji. Cyklostezka byla slavnostně otevřena dne 24. 6. 2009.  

Příjemce Město Žamberk
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00405
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 1. únor 2009 až 31. říjen 2009
Místo realizace Žamberk
Celkové způsobilé výdaje 8 269 660,94 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 649 435,68 Kč
Z toho dotace EU 7 029 211,18 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět