Digestoře

-
 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě získala díky projektu nové digestoře do svých laboratoří, které nyní nabízejí kvalitnější výuku studentů oboru Aplikovaná chemie. Dosavadní vybavení bylo zastaralé a nevyhovující a neumožňovalo ucelenou výuku, která by studenty lépe připravila na uplatnění v praxi.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01207
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 9. duben 2013 až 8. červen 2013
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 317 019,78 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 269 466,78 Kč
Z toho dotace EU 269 466,78 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Internetové stránky školy: http://www.supss.cz/zakladni_informace.php

Zpět