Dlaždičské práce pro 21. století

-
 

Nové učební prostory zajistily vhodné podmínky pro praktickou výuku nového oboru dlaždičské práce na Střední odborné škole v Liberci.   

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01222
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 20. květen 2013 až 31. říjen 2013
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 1 984 888,74 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 687 155,42 Kč
Z toho dotace EU 1 687 155,42 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Internetové stránky školy: http://sosliberec.cz/

Zpět