Dobrým marketingem v obci Strážné k prosperitě cestovního ruchu regionu

-
 

Informační centrum v obcí Strážné Obec Strážné ukončila v roce 2012 realizaci projektu, díky kterému vzniklo v obci nové informační středisko a po celém katastru obce byly umístěny mapy a informační ukazatele. Strážné se tak zapojilo do sítě regionálních  turistických informačních středisek. Návštěvníci tak dnes mají snazší cestu k informacím o možných túrách či výletech.   

Příjemce Obec Strážné
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00883
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. červen 2011 až 28. únor 2012
Místo realizace Strážné
Celkové způsobilé výdaje 1 120 795,60 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 036 735,93 Kč
Z toho dotace EU 952 676,26 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět