Dodávka počítačového tomografu a rekonstrukce PIO S2 sekce A pro instalaci poč. tomografu

-
 

Nově pořízený přístroj zlepšil zdravotní péči v oblasti diagnostiky a CT. Tomograf je napojen na celonemocniční digitální zobrazovací systém, čímž se zkvalitnil a urychlil diagnostický i léčebný proces a snížily se náklady na provoz i servis zařízení. Zároveň byly revitalizovány dotčené prostory.  

Příjemce Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/28.01157
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 28
Doba realizace 1. březen 2014 až 30. září 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 36 190 616,20 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 30 762 023,77 Kč
Z toho dotace EU 30 762 023,77 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět