Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci SPECT/CT gamakamery

-
 

Krajská nemocnice v Liberci získala díky dotaci z ROP Severovýchod v kraji jedinečný rentgenový přístroj SPECT/CT gamakamera, který nahradil již nevyhovující a dosluhující rentgen. Došlo tak ke zvýšení komfortu pacientů, snížení objednacích dob a radiační zátěže pacientů a celkově se celý diagnostický a léčebný proces urychlil.    

Příjemce Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/28.01156
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 28
Doba realizace 1. červenec 2015 až 30. září 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 22 627 105,19 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 19 233 039,41 Kč
Z toho dotace EU 19 233 039,41 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zajímavosti projektu

Kontakt na generálního ředitele nemocnice:
Ing. Veselka Jiří, email: jiri.veselka@nemlib_cz, tel.. 485 311 111

Zpět