Dolní Morava - vybavenost cestovního ruchu

-
 

Předmětem projektu bylo vybudování areálu volnočasových aktivit zahrnujícího hrací prvky, hokejové hřiště, skatepark, doprovodný mobiliář, dále zavlažovacího zařízení se studnou, naučné cyklotrasy (3 odpočinková místa, 9 informačních tabulí) a orientačního systému (7 orientačních cedulí a 65 směrovek).  

Příjemce Obec Dolní Morava
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00923
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 31. prosinec 2010 až 31. říjen 2011
Místo realizace Dolní Morava
Celkové způsobilé výdaje 4 971 972,97 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 599 074,99 Kč
Z toho dotace EU 4 226 177,02 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět