Domov na hradě Rychmburk - Integrační centrum

-
 

Rekonstruované integrační centrum Obsahem projektu byla kompletní rekonstrukce a modernizace objektu č.p. 72. Její úpravou vzniklo integrační centrum se šesti dvoulůžkovými a dvěma jednolůžkovými integračními buňkami pro pacienty trpící chronickou duševní nemocí. Dále byly zhotoveny také terapeutické a klidové prostory a administrativní zázemí.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00657
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 2. listopad 2009 až 30. listopad 2010
Místo realizace Předhradí
Celkové způsobilé výdaje 17 481 567,98 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 16 170 450,33 Kč
Z toho dotace EU 14 859 332,73 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět