Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

-
 

Nově vybudovaná cyklotrasa v úseku Tanvald – Desná propojila síť cyklotras v Mikroregionu Tanvaldsko.  Součástí projektu jsou dále odpočívadla a informační navigační značení podél turistických a cykloturistických tras.  Oblast se silným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu chce přilákat další rekreanty i podpořit pohodlí a bezpečnost dopravy místních obyvatel.  

Příjemce Mikroregion Tanvaldska
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00814
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. duben 2011 až 30. červen 2011
Místo realizace Mikroregion Tanvaldsko
Celkové způsobilé výdaje 6 089 487,50 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 632 775,69 Kč
Z toho dotace EU 5 176 064,14 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět