Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec

-
 

Zchátralý objekt Projekt se zaměřil na rekonstrukci kulturní památky "Střelnice" s cílem vrátit objektu charakter empírového sídla. Současně řešil dostavbu objektu, který funkčně a prostorově navazuje na stávající budovu. Stavba je napojena na dopravní síť a doplněna zelení a v současnosti je využívána jako víceúčelový prostor (obchodně-administrativní centrum) pro podnikání příjemce i obchodních partnerů.  

Příjemce BUTTERFLY Trading, s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00753
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Kolo výzvy 12
Doba realizace 1. listopad 2011 až 1. prosinec 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 17 940 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 10 764 000,00 Kč
Z toho dotace EU 9 149 400,00 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět