Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích

-
 

Cílem projektu byla dostavba a komplexní rekonstrukce sportovního areálu SK RAPID Pavlovice, který se nachází v Liberci-Starých Pavlovicích. Byl uzpůsoben současným technickým a bezpečnostním standardům a navržen na základě poznatků shromážděných při předchozím provozu s ohledem na cílové skupiny uživatelů. Vzniknla dvě fotbalová hřiště, dva tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal a atletický sektor s běžeckou rovinkou, rozběhovou drahou pro skok daleký a sektorem pro vrh koulí. Vybudovány byly spojovací zpevněné komunikace, parkoviště s 13 místy a doplňkový prostor pro diváky. Rekonstrukcí prošlo technické zázemí, zřízeno bylo osvětlení umělého trávníku a automatická závlaha.  

Příjemce SK RAPID Pavlovice
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01251
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 29. červen 2011 až 30. září 2014
Místo realizace Staré Pavlovice
Celkové způsobilé výdaje 20 576 940,04 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 17 490 399,03 Kč
Z toho dotace EU 17 490 399,03 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět