Dostavba multifunkčního domu obec Křižany

-
 

nové 1. patro domu Dostavbou požární zbrojnice vzniklo společenské centrum. V 1. patře se vystavil společenský sál, klubovna pro místní spolky i knihovna. Stavební úpravy přeměnily zbrojnici v bezbarierovou a nízkoenergetickou budovu. Multifunkční dům nezapomíná ani na venkovní akce. Proto se okolí zbrojnice upravilo tak, aby se na něm mohly konat akce jako je například Křižanský Dixieland, Loučení s létem, konzerty.  

Příjemce Obec Křížany
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00695
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. srpen 2009 až 30. září 2010
Místo realizace Křižany
Celkové způsobilé výdaje 10 448 929,73 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 665 259,10 Kč
Z toho dotace EU 8 881 589,44 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět