Dovybavení laboratoří SPŠ stavební HK

-
 

Předmětem projektu byla rekonstrukce laboratoří Střední průmyslové školy stavební Hradec Králové pro potřeby podpory praktických dovedností. Realizací došlo k celkové modernizaci a doplnění stávajících laboratoří, aby odpovídaly potřebám a současným požadavkům na kvalitu přípravy žáků. Laboratoře tak získaly moderní přístroje, techniku a technologie, které umožňují inovovat výuku studentů. Pořízen byl také lis a univerzální zkušební zařízení, obnovy se dočkaly pracovní stoly, židle a lavice. Z dotace ROP Severovýchod bylo možné také pořídit funkční sestavu solárních panelů s akumulačním ohřevem teplé vody včetně regulace, řídícího a vizualizačního software. Tyto zcela moderní technologie si teď mohou studenti během praktické výuky dokonale „osahat“ a jejich připravenost do praxe je mnohonásobně vyšší.  

Příjemce Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01325
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 25. únor 2015 až 30. červen 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 2 102 133,40 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 681 706,72 Kč
Z toho dotace EU 1 681 706,72 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět