Dovybavení lakovny a dopravní učebny v COV pro automobilový průmysl a dopravu

-
 

Dovybavení lakovny na SOŠ a SOU Vocelova Modernější lakovnu odpovídající současným trendům zaměstnavatelů a stejně tak a kvalitnější podmínky v dopravní učebně získalo Centrum  odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu na SOŠ a  SOU Vocelova v Hradci Králové. Dotace z ROP Severovýchod pomohla škole k novému vybavení, aby studenti získávali již během svého studia znalosti a zdokonalovali se v dovednostech, které nyní zaměstnavatelé v tomto oboru vyžadují. Díky tomu mají snazší cestu v budoucnu na trh  práce a k vysněnému zaměstnání.   

Příjemce Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01280
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 20. únor 2015 až 30. červen 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 3 305 771,40 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 644 617,12 Kč
Z toho dotace EU 2 644 617,12 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět