Dům na půl cesty Chrudim

-
 

Dům na pul cesty v Chrudimi Dům na půl cesty přispívá k integraci skupin osob ohrožených sociální exkluzí, napomáhá změnám v chování a postojích cílové skupiny - mladých lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, tak, aby dokázali uspět v samostatném životě, aby tito lidé pocházející z nefunkčního rodinného prostředí byli schopni uspět v rámci pravidel přijímaných většinovou společností.  

Příjemce Město Chrudim
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00485
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 31. březen 2008 až 30. září 2011
Místo realizace Chrudim
Celkové způsobilé výdaje 24 661 720,04 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 962 461,86 Kč
Z toho dotace EU 19 262 802,79 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

http://pardubice.idnes.cz/mladi-lide-s-problemy-i-tyrane-matky-najdou-azyl-v-dome-na-puli-cesty-119-/pardubice-zpravy.aspx?c=A111229_1707501_pardubice-zpravy_kol

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/dum-na-puli-cesty-v-chrudimi-je-stale-plny-vetsi-potize-nepusobi

Zpět