Dům U Špuláků

-
 

Dům u Špuláků na Velkém náměstí byl kompletně zrekonstruován díky dotaci z ROP Severovýchod. Kromě obřadní síně se rekonstruovaly prostory v prvním patře nově využívané k výstavám a jednáním. Podkroví město vyčlenilo pro příležitostné ubytování významných hostů. Proměnu doznaly také sklepy, z nichž jsou další jednací místnosti. Kromě nového vstupu pro tělesně postižené je novinkou také červená fasáda. „Domu se vrátila barokní podoba. Předchozí růžovou fasádu dostal ve druhé polovině 20. století, a to zcela náhodně bez kontextu s historií,“ vysvětlila proměnu Jana Sedlářová z královéhradeckého magistrátu.  

Příjemce Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/11.00737
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 11
Doba realizace 1. září 2009 až 30. srpen 2011
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 36 469 201 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 874 499,61 Kč
Z toho dotace EU 21 019 810,44 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět