Efektivní výukou CNC systémů ke snadnému uplatnění na trhu práce

-
 

V rámci projektu vzniklo teoreticko-praktické výukové pracoviště CNC systémů prostřednictvím nákupu školních výukových strojů základních kategorií:  dvouosého soustruhu a tříosé frézky.  

Příjemce Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/05.00387
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 05
Doba realizace 1. říjen 2008 až 31. leden 2009
Místo realizace Dobruška
Celkové způsobilé výdaje 2 872 904 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 657 436,19 Kč
Z toho dotace EU 2 441 968,40 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět