FK Krásná Studánka - Obnova sportoviště

-
 

Nové fotbalové hřiště, víceúčelové sportovní hřiště, tenisové kurty s tribunami nebo hřiště pro plážová volejbal. To vše je k dispozici nejen členům FK Krásná Studánka, ale také žákům blízkých školských zařízení a široké veřejnosti. V rámci rekonstrukce bylo vyměněno osvětlení areálu i jeho oplocení.  

Příjemce Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01266
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. duben 2014 až 10. duben 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 15 501 253,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 13 176 065,05 Kč
Z toho dotace EU 13 176 065,05 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět